Een korte impressie van de werkzaamheden van Menkveld Advies:

  • Herstructurering van de woningvoorraad en herinrichting van de openbare ruimte in de gemeente Beverwijk (o.a. Meerestein, Kuenenplein, Burgerhartstraat en de Plantage).
  • (Her-)ontwikkeling en realisatie van Westwijk Zuid West in Amstelveen.
  • Ontwikkeling en realisatie van Zuiderloo in Heiloo.
  • Het geven van strategisch vastgoedadvies aan de gemeente Delfzijl, en het realiseren van de geformuleerde doelstellingen (door onder meer winkelverplaatsingen naar het centrum en de  stimuleringsverordening).
  • Het coachen van het team projecten van de gemeente Winsum, en het implementeren van projectmatig werken (handboek projectmanagement, voortgangsrapportages e.d.).
  • Opstellen van het projectplan pilot vernieuwen riolering gemeente Bellingwedde.
  • Programmamanagement masterplan Soesterberg (verdiepte aanleg N362, verplaatsen bedrijventerrein, kwaliteitsimpuls dorpskern, en ontwikkeling nieuwbouwlokaties).
  • Projectmanagement verplaatsing en realisatie gemeentewerf in de gemeente Kampen.
  • Analyse van de projectontwikkeling van een woningbouwbedrijf, met aanbevelingen voor rendementsverbeteringen.

Afspraak maken?

Hebt u vragen over onze dienstverlening of wilt u een afspraak maken?

Neem gerust contact met ons op via telefoon: 06 26722665 of het contactformulier.

Contact